Slik vinner Lyreco kunder på mer miljøvennlig transport

Slik vinner Lyreco kunder på mer miljøvennlig transport

Bærekraft blir stadig viktigere når bedrifter velger leverandører. For Lyreco er utslippsfri transport avgjørende for å vinne offentlige anbud – og de private kundene følger etter.

Røde posten elbiler stilt opp på rekke og rad utenfor Lyrecos kontorbygg
Publisert 17.03.2022

Som privatpersoner er bærekraft noe vi legger stadig mer vekt på når vi velger hvilke bedrifter vi handler fra. Innen bedriftsmarkedet har ikke utviklingen gått like raskt. Mye tyder likevel på at dette vil bli avgjørende også innen B2B-markedet framover.

Ny undersøkelse om bærekraft

Brings ferske B2B-undersøkelse* viser at kundene mener bærekraft vil bli viktigere de neste årene:

  • 5 prosent legger i dag vekt på transport med mindre miljøutslipp når de velger transportør eller logistikkleverandør – mens 28 prosent tror dette vil bli et viktig kriterium i nær framtid.  
  • 5 prosent legger i dag vekt på at transportøren kan dokumentere arbeid for mer miljøvennlige løsninger – mens 18 prosent tror det blir viktig i nær framtid.  

For halvparten av respondentene er sosiale forhold det viktigste for kundene deres når det gjelder bærekraftig transport. Transportørens miljøregnskap er viktig for 33 prosent, og 44 prosent mener at dokumentasjon på mindre miljøutslipp fra innkjøpt transport vil kunne gi dem konkurransefordeler.

*Fakta om Bring Research

  • Kvartalsvise forbruker- og kundeundersøkelser som gir kunnskap og dybdeinnsikt om skandinaviske nettkunder og bedriftskunder.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i Q3 2021, i det norske markedet, i samarbeid med Ipsos.
  • Respondentene ble valgt ut blant Brings bedriftskunder som sender varer til andre bedrifter.

Dytter hverandre i riktig retning

Blant dem som får klare konkurransefordeler av mer miljøvennlig transport, er Lyreco (tidligere Staples). De leverer forbruksartikler til arbeidsplassen, i både forbruker- og bedriftsmarkedet over hele landet, og har mange offentlige aktører på kundelista. Da er miljø avgjørende for å vinne anbud.

– I offentlige anbudsprosesser får man en score knyttet til i hvilken grad vi kan levere utslippsfritt. Den scoren utgjør ofte så mye som 30 prosent, noe som gjør den avgjørende for å vinne anbudet. Du kan med andre ord ikke kompensere gjennom pris dersom du ikke leverer på miljø, forteller Lars Nesteng, ansvarlig for Supply Chain i Lyreco.

Han innrømmer at det til tider kan være utfordrende å levere på de skyhøye kravene, men at det totalt sett dytter bransjen i riktig retning.

– De offentlige kundene dytter på oss, og vi dytter videre på Bring. Selv om kravene innimellom kan oppleves uoppnåelige, gjør det at vi løfter oss til det bedre for miljøet. Vi er en veldig dedikert og hardtarbeidende gjeng som samarbeider om dette både hos oss og Bring – og det er veldig givende å være en del av dette, konstaterer han.

Ønsker du å vite mer om Bring sitt miljøfokus på transport?

Kontakt oss

Bring elbil står og lader
Å kunne levere utslippsfritt kan være avgjørende i offentlige anbudsprosesser.

Imponerer med klima- og miljørapporter fra Mybring

Nesteng er overbevist om at stadig flere private aktører vil sette miljøkrav til transporten når de velger leverandører.

– Alle seriøse selskaper har en miljøstrategi, og siden transport utgjør en så stor del av CO2-utslippene, er det naturlig at det vil legges mer vekt på framover. Vi ser blant annet en utvikling med stadig flere innkjøpsorganisasjoner som gjør samlede innkjøp. Her legges det allerede stor vekt på mer miljøvennlige produkter, og vi forventer at mer miljøvennlig transport også vil bli et fokusområde framover, påpeker han.
 
For å følge opp målsetningene sine og dokumentere utslippene, har de tatt i bruk klima- og miljørapportene i Mybring.

Miljørapporten er et veldig nyttig verktøy som gir oss et godt grunnlag for å sette inn tiltak, dersom det viser seg at vi ikke har en høy nok utslippsfri andel.

Lars Nesteng, Head of Supply Chain Nordics i Lyreco

I tillegg begynner stadig flere større kunder å etterspørre utslippstall til sitt eget miljøregnskap.  
 
– De blir både overrasket og imponerte over at vi kan bidra med utslippstallene fra transporten vår. Dermed bidrar miljørapporten i Mybring også til salg og fornøyde kunder, poengterer Lyreco-lederen. 
 
Les også: Miljørapporter fra Mybring bidrar til konkrete miljøtiltak i Staples 

Trenger en ambisiøs logistikkpartner

Det er imidlertid ikke bare kundekrav som gjør at Lyreco er opptatt av mer miljøvennlig transport. Bedriften har jobbet med utslippskutt i en årrekke, og har som mål å være en ledende aktør innen bærekraft.

– For å gjøre en reell forskjell, med tiltak som faktisk monner, handler det primært om to områder: produktene vi selger, og transporten vi bruker. Vi har gjort det vi kan innenfor våre egne fire vegger for lenge siden. Nå ønsker vi derfor å gå løs på resten, og da er det helt naturlig for oss å se på transporten, sier Nesteng.

Med høye bærekraftsmål er det et must å samarbeide med en logistikkaktør som har like høye ambisjoner. Det har de funnet i Bring, som har jobbet med å fase ut fossile kjøretøy i mange år. Innen to år skal konsernet kun anskaffe varebiler som går på fornybar energi, og tilby fossilfri pakkelevering i 40 nordiske byer. Konsernet har som mål å halvere sitt totale klimagassutslipp fra 2012 til 2030 – og har som et av få norske selskaper fått målet godkjent av den internasjonale organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi).

– Vi vil ha en partner som er ambisiøs innen miljøarbeidet, som oppnår konkrete og målbare resultater, og som har musklene til å pushe bransjen i riktig retning. Dette er et område som krever store investeringer og tung kompetanse, og da er det avgjørende med en partner som faktisk kan gjøre en forskjell, fastslår Nesteng.

Lyrecos hovedlager-bygning
Hovedlageret til Lyreco på Lahaugmoen i Skedsmo kommune

Flere bedrifter sover i timen

Selv om bærekraft blir viktigere for stadig flere, svarer 1 av 5 bedrifter i Brings undersøkelse at mer miljøvennlige leveranser ikke er viktige for dem.

Brings salgsdirektør Thomas Michalsen tror mange bedrifter sover i timen, og ikke har innsett hvor viktig mer miljøvennlig levering vil bli framover.

Det grønne skiftet er ikke bare en trend, og jeg tror mange bedrifter undervurderer hvor viktig dette kommer til å bli for alle kunder – ikke bare de offentlige.

Thomas Michaelsen, salgsdirektør i Bring

Bring opplever at stadig flere av de større kundene stiller miljøkrav til transporten, særlig de som både har privat- og bedriftskunder.

– De ser hvor viktig miljø er for privatkundene, og at det bare er et spørsmål om tid før bedriftskundene vil stille samme krav. En del av de små og mellomstore kundene våre henger imidlertid lenger etter, og jeg tror de risikerer å få en brå oppvåkning, avslutter Michaelsen.

Er du interessert i å vite mer om våre transport-tjenester?

Her kan du få mer informasjon om våre mest brukte bedriftstjenester med landsdekkende nettverk.