Lyreco: vinner kunder på mer miljøvennlig transport

Slik vinner de bedriftskunder på mer miljøvennlig transport

Bærekraft blir stadig viktigere for bedriftskunder. For Lyreco er utslippsfri transport avgjørende for å vinne offentlige anbud – og de private kundene følger etter.

Røde posten elbiler stilt opp på rekke og rad utenfor Lyrecos kontorbygg

Som privatpersoner er miljøfokus noe vi legger stadig mer vekt på når vi velger hvilke bedrifter vi handler fra. Innen bedriftsmarkedet har ikke utviklingen gått like raskt. Mye tyder likevel på at dette vil bli avgjørende også innen B2B-markedet i tiden som kommer.

Brings ferske undersøkelse blant bedriftskunder viser at en tredjedel av kundene vil legge stor vekt på transport med mindre miljøutslipp, når de skal velge transportør eller logistikkleverandør framover.
 

Et lite utdrag fra Bring Research undersøkelse:

  • 44 prosent mener at dokumentasjon på mindre miljøutslipp fra innkjøpt transport vil kunne gi dem konkurransefordeler.
  • 33 prosent sier at transportørens miljøregnskap er viktig for kundene deres.

Blant dem som opplever klare konkurransefortrinn ved å velge mer miljøvennlig transport, er Lyreco, tidligere Staples. De har mange offentlige aktører på kundelista – og da er dokumentasjon på mindre utslipp avgjørende for å vinne anbud. I tillegg begynner stadig flere private bedriftskunder å stille høye miljøkrav.

Ønsker du å lese resten av denne artikkelen?

  • Lær mer om hvilke konkurransefordeler Lyreco får ved å benytte seg av en mer miljøvennlig transport.
  • Få mer innsikt fra undersøkelsen gjort i bedriftsmarkedet.

Klikk her for å få med deg resten

Del artikkel