Mottakerportal i Mybring

Mottakerportal i Mybring

Med den nye sporingsløsningen i Mybring får du en totaloversikt over sendinger som er på vei til din bedrift, samt informasjon om når disse forventes levert.

En laptop, en notatblokk, en mobiltelefon og et glass med drikke på et trebord.

Mybring gir deg en detaljert oversikt over sendinger

Du får større forutsigbarhet og kan planlegge arbeidet bedre. 

 • Bruker du mye ressurser på å håndtere mottak av varer?  
 • Skulle du hatt en bedre oversikt over inngående varer og bestillinger fra alle som sender noe til deg?  

Mottakerportalen i Mybring gir deg en detaljert oversikt over sendinger som er på vei til din bedrift, i tillegg til forventet utleveringstidspunkt (ETA).

Du får: 

 • Forutsigbarhet.
 • En oversikt over varer, pakker og sendinger på vei til deg.
 • Mulighet til å planlegge mottak av sendinger. Dette er spesielt viktig i perioder der det forventes mye inngående varer.
 • En oversikt over retursendinger til bedriften.

Slik får du tilgang til Mottakerportalen: 

 • Det kreves en Mybringbruker og et kundenummer for å få tilgang.
 • Adressen bedriften mottar sendinger på må registreres. 
 • Ta kontakt med; kundeservice.mybring@bring.com
 • Mailen må inneholde: bedriftens navn, adressen din bedrift mottar sendinger på, din Mybringbruker og bedriftens kundenummer.
 • Mybring kundeservice vil deretter hjelpe deg i gang.
Del artikkel