Vi har sett på hva som er viktig og trigger de som handler ofte fysiske varer på nett og for de som handler sporadisk. Det er også store forskjeller mellom bransjene- noen som småelektronikk er modne innen nettsalg og kundene gjør omtrent halvparten av sine kjøp innen denne bransjen på nett.