Denne siden er satt opp for kunder som har inngått avtale bedriftspakke standard. Denne tjenesten åpner for å sende kolli inntil 1200 kg reell vekt og gir sendingsprising dersom det sendes mer enn ett kolli til samme mottaker. For å få sendingsprising kreves i tillegg at det er benyttet et overordnet sendingsnummer som er felles for alle kolli i sendingen og at de er sendt på samme dag.

Tjenesten har i stor grad de samme egenskapene som den bedriftspakketjenesten dere kjenner fra før.

Innlevering/henting

Tjeneste inneholder i utgangspunktet ikke innhenting. Dette kan avtales separat. Ved små volum (under ca. 800 kolli/år) må det betales for innhentingen. Henteavtale

Sendingene hentes hos deg i henhold til avtale eller leveres inn på postkontor/Post i Butikk.

Kolli over 35 kg reell vekt kan av HMS-hensyn ikke leveres inn på postkontor/Post i Butikk. Dersom du ikke har fast avtale om henting med bil med løftelem, må du bestille henting de gangene du ønsker å sende kolli over 35 kg.

Utlevering

Levering på døren til de fleste mottakere innen kl. 16 neste dag. Sendinger leveres normalt på ett punkt i bedriften. For sendinger som skal leveres utenfor kjerneområdet, vil det ta 1 dag ekstra. Det gjøres to leveringsforsøk på mottakers adresse.

For sendinger med 4 kolli eller færre og som ikke inneholder kolli med reell vekt over 35 kg kan det også bestilles utlevering via postkontor/Post i Butikk dersom mottaker ikke treffes på første eller andre utleveringsforsøk.

Pakker med reell vekt over 35 kg eller sendinger med mer enn 4 kolli kan ikke utleveres via postkontor/Post i Butikk. Slike sendinger vil gå i retur dersom mottaker ikke er til stede for å motta sendingene ved 1. og eventuelt 2. utleveringsforsøk.

Mål og vekt

Minste mål: 23 cm x 13 cm x 1 cm
Største lengde: 240 cm
Maksimum reell vekt 1200 kg
Kolli over 35 kg skal settes på pall/egnet lastbærer
Maksimumsmål på pall: 120 cm x 80 cm x 180 cm (høyde)

Fremsendingstid

1-4 virkedager avhengig av transportstrekning.  Detaljer for fremsending finner du her (PDF).
Eksempler
Oslo – Oslo:    1 virkedag
Bergen – Oslo:1 virkedag
Oslo – Bodø:    2 virkedager.
I perioden 12.12.- 31.12. vil fremsendingstiden øke med inntil 1 dag.

Ansvar

Bring sitt erstatningsansvar for innenriks befordring av pakker, er etter vegfraktavtaleloven for tiden begrenset til 17 SDR pr kg for det tapte godsets bruttovekt. Lov om Vegfraktavtaler

Sporing

Du kan spore sendingen på bring.no eller på Mybring ved hjelp av sendingsnummeret eller kollinummeret

Varsling

Varsling til mottaker av sending skjer på sms og/eller e-post avhengig av hva avsenderkunde har lagt inn i EDI-meldingen.

Bedriftspakke standard - varsling til mottaker

Tidspunkt for varslingInformasjon i melding
Når sending lastes opp distribusjonPakke er på vei til fra «Avsenderkunde»
Når sending er ankommet postkontorHentemelding med informasjon om hentested og hentekode, samt sporingslink.
Dersom mobilnummer eller e-mail ikke er oppgitt sendes det ut brevvarsel.
Når sending har ligget på postkontor 3 dager2. melding om henting med informasjon om hentested og hentekode, samt sporingslink.
Dersom mobilnummer eller e-mail ikke er oppgitt sendes det ut brevvarsel.

Hvordan beregnes vekten for å finne riktig pris?

 • Fraktberegningsvekt er det høyeste av sendingens volumvekt og sendingens reelle vekt, og det er denne vekten du bruker når du skal lete opp prisen på sendingen i pristabellen
 • Volumberegning er transportbransjens måte å regne om et volum til en vekt. For å finne et kollis volumvekt multipliserer man lengde, bredde og høyde. Er målene i cm, deles resultatet med 1000 for å få dm3 (volumet på kolliet). Volumet deles igjen på omregningsfaktoren. For Bedriftspakken er standard omregningsfaktor 5. En faktor på 5 vil si at 1 m3 er 200 kg
 • For å finne sendingens samlede fraktberegnede vekt legger man sammen volum for alle kolli og deler på omregningsfaktoren (her 5) for å finne volumvekt. Deretter summeres reell vekt for alle kolli. Som fraktberegnet vekt for å finne pris på en sending benyttes det høyeste av sum reell vekt og sum volumvekt.
 • Alle fraktberegnede vekter oppjusteres til nærmeste hele kilo før oppslag i pristabellene.

Hvordan finner jeg antall fraktsoner og pris?

Singelkolli under 35 kg

Singelkolli med reell vekt under 35kg har de samme 5 sonene som du kjenner fra bedriftspakkene fra før. Disse finner du i transportguiden fra 01.12.2021 (PDF). 

Deretter finner du prisene i denne tabellen: Prisliste Bedriftspakke standard - 5 soner fra 01.12.2021 (PDF)

Sendinger med flere kolli eller singelkolli med reell vekt over 35kg

Sendinger med flere kolli og sendinger som inneholder kolli over 35 kg reell vekt prises etter samme fraktsoner som gjelder for stykk- og partigods. Beskrivelse av hvordan du beregner antall fraktsoner finner du her: Sted og sonetabeller (PDF), se side 7- avsnittet «Slik leser du tabellene for stykk- og partigods».

Grunnpris for sendingene finner du i her: Prisliste Bedriftspakke standard - 20 soner fra 01.12.2021 (PDF)

Kollitillegg

Fra og med kolli nummer to kommer et tillegg pr kolli på kr 103 fra 01.12.2021.

Tillegg for tungt kolli

Dette tillegget beregnes per kolli med reell vekt over 35 kg og er soneavhengig. Pris per kolli vises i tabellen nedenfor:

Bedriftspakke standard - pris per kolli fra 01.12.2021

Soner Bruttopris
1-4 242
5-8 484
9-12 695
13-16 968
17-20 1210

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

Følgende tilleggstjenester og pristillegg er uendret i oppgradert bedriftspakke

 • Sendinger innlevert på postkontor har 17 kr høyere pris per sending fra 01.12.2021.
 • For singelkolli som skal til mottakere utenfor kjerneområdene for Bedriftspakker (PDF), er prisen kr 19 fra 01.07.2021.
 • Det 2. leveringsforsøket skjer automatisk og koster kr. 41 per kolli fra 01.12.2021. 
 • Levering til din kundes postkontor eller Post i Butikk etter 1. eller 2. utleveringsforsøk, kan bestilles via EDI-meldingen og koster kr. 43 per kolli fra 01.12.2021.
 • kolli med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm, kolli i rulleform uemballerte kolli, kolli i rulleform og kolli som av andre grunner må sorteres manuelt får et spesialgodstillegg per kolli. Håndteringstillegg fra 01.12.2021
 • For Bedriftspakker er det pristillegg per sending ved feiladressering. Les mer om pristillegg for feiladressering.
 • Svalbard er å regne som tollmessig utland og skal derfor følge vanlig tollregler for import og eksport. Pristillegg for Svalbard fra 01.12.2021
 • Dersom du har behov for tilleggsforsikring, les mer her. Tilleggsforsikring
 • Forenklet utlevering. Tjenesten benyttes dersom du ønsker at sendingen hensettes ved mottaker sin adresse når vedkommende ikke er til stede. Tjenesten bestilles via EDI-meldingen og har ikke pristillegg.
 • Legitimasjonsplikt kan brukes dersom det er behov for å dokumentere hvem sendingen leveres ut til. Det betyr at en annen person kan hente sendingen på vegne av mottaker. Dette bestilles via EDI-meldingen og koster kr. 12 per kolli fra 01.12.2021.

Returservice

 • Dersom du har behov for retur benyttes tjenesten returservice bedriftspakke for singelkolli under 35 kg og retur av stykkgods for sendinger over 35 kg.
 • Tjenesten bestilles på Mybring eller via EDI-meldingen.