Priser Postoppkrav for pakker

Priser Postoppkrav for pakker

Når mottaker skal betale for forsendelsen først ved utlevering, velger du tilleggstjenesten Postoppkrav. Vi tar imot betalingen og overfører beløpet til din konto. Her er aktuell prisliste for dette tillegget.

Priser for postoppkrav for pakker 01.07.2021

Produkter Priser
Klimanøytral Servicepakke - EDI Kr. 63,-
Pakke til privatpersoner i utlandet (PickUp Parcel) Kr. 98,-
Stoppkrav Kr. 165,-

Priser for postoppkrav for pakker 01.12.2021

Produkter Priser
Klimanøytral Servicepakke - EDI Kr. 65,-
Pakke til privatpersoner i utlandet (PickUp Parcel) Kr. 98,-
Stoppkrav Kr. 165,-

Maks beløp for oppkrav er kr. 99.999.