På døren (kun for eksisterende avtalekunder)

 • Leveres på døren mellom kl 08-17 eller kl 17-21, basert på postnummer.
 • Automatisk SMS-varsling når pakken er underveis
 • Mottaker kan gi Posten fullmakt til å sette igjen pakken hvis man ikke er hjemme.
 • Ønsket utleveringsdag kan endres når pakken spores
 • Maks 35 kg per kolli

Mange mottakere ønsker pakken sin levert på døren – da passer denne hjemleveringstjenesten for deg. 

Mottakeren din får beskjed på SMS når pakken er på vei. Ved kveldslevering ringer sjåføren 30-60 minutter i forkant.

Postbud leverer pakke på døren til mor og to barn.

Hva koster det?

Slik beregner du pris?

Prisen for å sende pakke på døren finner du enklest ved bestilling, i din avtale eller i prislisten under.

Slik bruker du prislisten: 

Prisen baseres på sone (1-5), som er en betegnelse for avstanden mellom avsender og mottaker. Finn derfor først riktig postnummer og sone i sonelisten.

Når du vet hvilken sone pakken sendes i, finner du riktig pris ved å se fraktberegningsvekten på pakken din i forhold til sonen i prislisten.

For pakker til mottakere i mer usentrale områder er prisen 20,- kr høyere fra 01.07.2022. For pakker til mottakere i mer usentrale områder er prisen 21,- kr høyere fra 01.12.2022.

Hva må du vite?

Tjenestens spesifikasjoner

Maksvekt: 35 kg.

Er pakken din over 120 x 60 x 60 cm, eller under 23 x 13 x 1 cm, må den sorteres manuelt. Det påregnes et tillegg i prisen fra 01.07.2022. Det påregnes et tillegg i prisen fra 01.12.2022.

  Slik gjør du

  Hvordan går jeg frem?

 1. 1

  Hos deg

  Tjenesten er avtalebasert, som krever at bedriften din har en avtale med oss.

  Du bestiller gjennom denne siden eller EDI, og vi henter pakker dersom du har en henteavtale med oss. Hvis ikke leverer du pakken inn på nærmeste postkontor eller Post i butikk.

 2. 2

  Hos oss

  Pakken leveres innen 1-3 virkedager avhengig av strekning.

  I byer og tettsteder leverer vi på kveldstid mellom kl 17-21*. Alle andre steder leverer vi i tidsrommet kl 08-17. Se oversikt over leveringstidspunkter (excel). Vi har også lørdagslevering i Oslo.

  I byer og tettsteder leverer vi pakker mellom kl. 17–21, og vi sender en sms til mottaker med lenke til vårt digitale grensesnitt. Her vil mottaker få informasjon om estimert leveringstidspunkt innenfor et én-times intervall, følge pakkens vei i sanntid og gjøre valg underveis.

  *I høysesongen fra Black Week til nyttår vil vi måtte utvide tidsvinduet på kveldstid grunnet høye pakkevolumer. 

  Hvis mottaker har akseptert at utlevering kan skje uten signatur, kan pakken settes igjen etter avtale.

  Når pakken er utlevert går risikoen over til mottaker.

   

 3. 3

  Hos mottaker

  Mottakeren får melding på sms eller epost om pakke som er på vei, og med informasjon om forventet leveringsdag. Mottaker får muligheter for å endre utleveringsdato* eller å gi Posten fullmakt til at pakken kan settes igjen for egen risiko hvis en ikke er hjemme ved levering. Se Vilkår, Utleveringsmåte. 

  *Vil ikke gjelde lokalpakker

  Det er mulig for mottakeren din å bestille ny hjemlevering fra Posten. 

  Dersom pakken ikke hentes, får mottakeren din en påminnelse. Er den fortsatt ikke hentet etter 14 dager, blir den returnert til bedriften din.

Tilleggstjenester

Hvordan kan jeg tilpasse forsendelsen min? Dersom du ønsker å tilpasse forsendelsen din, kan du velge mellom forskjellige tilleggstjenester. De bestilles via EDI.

 • Forenklet utlevering er en tjeneste der sender ber Bring sette igjen varen hos mottaker uten at mottaker er tilstede for å ta imot leveransen. Tjenesten må bestilles via EDI-melding. Tjenesten er gratis. I henhold til avtale med avsender, setter sjåfør igjen varen på gateplan, sjåføren registrerer at varen er levert og sikrer dermed sporbarhet på sendingen. Mottaker får SMS om at pakken er satt igjen.

  Tjenesten innebærer at kunde aksepterer den risiko som medfølger ift. ansvarsforhold, og fraskriver seg rett til erstatning ved skade og manko. Ikke alle adresser i Norge er egnet for å hensette varer.

  I nettbutikker vil forenklet utlevering kunne tilbys, slik at kjøper selv tar stilling til om dette er en ønsket leveringsmåte.

  Forenklet utlevering anbefales ikke i større byer eller blokker med mindre Bring har mulighet til å levere varen i et lukket portrom eller lignende. Det er også vel verdt å ta stilling til varens verdi, og tjenesten passer ikke på lett omsettelige varer.

 • Tjenesten er lur for deg som driver med salg eller utleie på Internett, og krever en kontrakt med mottaker, eller ønsker at varene leveres ut til rett person.


  Alt du må gjøre, er å melde tjenesten gjennom EDI. Kunden din kvitterer på PDA eller hentemelding, og det bekreftes deretter at kunden din har akseptert kontrakten. Prisen får du ved å ta kontakt med din kontaktperson, eller ringe oss på telefon 04045.

  • Legitimasjon noteres av Posten
  • En rapport sendes til deg gjennom Mybring
  • Erstatning skjer i henhold til Vegfraktloven  
 • Bring tilbyr tilleggsforsikring i tilknytning til noen av våre pakketjenester. Denne forsikringen tilbyr vi i samarbeid med If og du kan bestille den via EDI* – forhåndsmelding. Forsikringen må tegnes pr. kolli/pakke og tilbys på følgende tjenester:

  • Bedriftspakke
  • Pakke På Døren
  • Klimanøytral Servicepakke

  For ordens skyld gjøres oppmerksom på at enkelte EDI-programvareleverandører i sine løsninger tilbyr forsikring via andre forsikringsselskap. Du må da forholde deg til det oppgitte forsikringsselskapet ift. din forsikring. Dersom det tilbys forsikring via andre enn If fremgår dette i EDI-programvaren eller i kvittering for forsikringen.

  Bestilling

  Ved bestilling av tilleggsforsikring må følgende informasjon fylles ut i EDI-forhåndsmelding:

  • Kollinummer (gjelder som forsikringsavtalenummer) 

  • Forsikringssum/vareverdi (f .eks. 7000 kr) 

  • Forsikringsgjenstand/innhold (f. eks. klokke)

  • e-post/mailadresse

  • Indikator ”J” (Ja) i anvist felt for at forsikring ønskes

  Når vi har mottatt din bestilling og kolliet/pakken, sender vi deg en forsikringsavtale til din e-postadresse. Ved mangelfull eller feil utfylling av bestilling vil ikke forsikringen være gyldig.

  Avbestilling og endring

  Endring av bestilling kan gjøres fram til vi har mottatt godset. Endringen må gjøres via EDI-forhåndsmelding.

  Premie/pris

  Premie er 0,3 % av forsikringssum/vareverdi med minstepremie NOK 30. Egenandel er NOK 250 pr erstatningstilfelle. Maksimal forsikringssum er NOK 25.000. Dersom du oppgir høyere vareverdi enn 25 000 vil du kun faktureres 0,3 % av NOK 25 000.

  Eks: Varens verdi er 12 000 kr. Premie = 12 000 x 0,003 (0,3%) = 36 kr (minstepremie 30 kr). Premien vil belastes din faktura. Dersom du får spesifisert faktura på e-post, vil informasjon stå på egen varelinje under tilhørende kolli.

  Vilkår og betingelser

  For denne forsikring gjelder Sjøassurandørenes Centralforening sine “Vilkår for Transportforsikring av Varer” av 1995 med senere endringer, "Alle farer A-vilkår"

  Kontakt ved skade

  I tilfelle skade/tap må du omgående varsle Posten Norge AS på vegne av If Forsikring:
  Telefon: 04045 eller e-post kundeservice@bring.no
  For forsikringer tegnet via andre forsikringsselskap må du også ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

  Ved skadesak og forsikringsutbetaling vil vi benytte opplysningene i din bestilling via EDI-forhåndsmelding. Vi ber deg likevel ta vare på forsikringsavtalen som du kan bruke ved henvendelse til oss.

  * Electronic Data Interchange, dvs. elektronisk data utveksling

 • Det gjøres to leveringsforsøk på mottakers adresse. Utføres to leveringsforsøk, vil tillegg påløpe.

  To leveringsforsøk + Postkontor/Post i Butikk

  Sendingen vil bli forsøkt levert to ganger. Den blir levert inn på Postkontor eller Post i Butikk dersom mottaker ikke er hjemme.

  To utleveringsforsøk + retur

  Sendingen vil bli forsøkt levert to ganger. Dersom mottaker ikke er til stede, går sendingen i retur til avsender.

  2. gangs utkjøring koster kr. 56 fra 01.07.2022. 2. gangs utkjøring koster kr. 57 fra 01.12.2022.

 • Ønsker du at mottaker skal vise legitimasjon ved utlevering, kan du bestille dette gjennom EDI. Mottakeren din får varsel om at bedriften din ønsker at han eller hun skal legitimere seg på hentemelding, SMS eller epost.

  Bedriften din kan velge mellom vanlig Utlevering mot ID eller personlig utlevering: 

  • Utlevering mot ID: Legitimasjon sjekkes ved utlevering. Annen person enn mottaker kan hente pakken, men må legitimere seg for å få forsendelsen utlevert.
  • Personlig utlevering: Kun angitt mottaker kan hente pakken - mot legitimasjon. Bruk av fullmakt er ikke mulig.

  Prisen på tjenestene er 13 kroner per kolli for vanlig Utlevering mot ID og 18 kroner per kolli for personlig utlevering fra 01.07.2022. Prisen på tjenestene er 14 kroner per kolli for vanlig Utlevering mot ID og 19 kroner per kolli for personlig utlevering fra 01.12.2022.