1. Tenk gjennom din utsendelse
  For å lykkes med utsendelsen er det viktig å tenke gjennom hva du vil oppnå. Hva vil du selge? Hva er de beste argumentene for å kjøpe? Har du noe ekstra å tilby? Hvem er det som sannsynligvis er mest interessert?
   
 2. Finn rett målgruppe
  Skal utsendelsen gi gode resultater må den havne i rett postkasse. Derfor er det avgjørende å finne mottakerne som tilbudet ditt er mest interessant for. Er det eksisterende kunder eller potensielle nye kunder du skal sende noe til? Det lønner seg derfor å være nøye med å finne riktig adresse eller riktig segment.
   
 3. Adressert eller uadressert
  Skal du nå en spiss målgruppe eller kommunisere med dine eksisterende kunder anbefaler vi adressert utsendelse. Skal du nå en bred målgruppe og kommunisere med potensielt nye kunder innenfor gitte geografiske områder eller demografiske kriterier anbefaler vi uadressert.  
   
 4. Få tydelig frem budskapet
  Du vet at tilbudet ditt er bra og at man kan stole på deg, men det vet ikke mottakeren. Derfor må du fortelle det på en tydlelig måte. Hvorfor skal mottakeren kjøpe produktet eller tjenesten din og fremfor alt - hvorfor skal de gjøre det akkurat nå? Henvis til en kilde der kunden kan få mer informasjon, for eksempel på hjemmesiden din, eller et telefonnummer de kan ringe til.  
   
 5. Få og tydelige budskap - ikke prøv å si alt på en gang
  Husk at det er viktig å rendyrke budskapet: gi for eksempel stor plass til det som du vil at kundene skal fokusere på. Dersom alt i utsendelsen virker like vikitg, kan kunden få problemer med å få med seg budskapet. Det er viktig å få oppmerksomhet og å få kundene til å åpne utsendelsen din. 
   
 6. Tidspunkt for utsendelse
  Tenk over når du tror at mottakerne er mest mottakelig for budskapet ditt og hvilke faktorer som påvirker.  
   
 7. Vær forberedt på respons
  Sørg for at alle i firmaet vet at dere foretar en utsendelse og hva dere tilbyr. Ha tydelige rutiner for å ta imot svar via e-post, svarkuponger, telefon eller besøk i butikken.
   
 8. Finn ut så mye som mulig om de som responderer
  Dette gir deg en mulighet til å skreddersy nye tilbud. NB! Spør kun om ting som er relevante og ikke mer enn du kan bruke senere i kundekommunikasjon. 
   
 9. Sørg for at reklamen følger loven
  Det er forskjellig regler man må følge innenfor markedsføring.
   
 10. Følg alltid opp resultatet av kampanjen
  Ikke glem å måle effekten av utsendelsen. Følg opp hvor mange som svarer på tilbudet ditt. Hva med de som ikke har svart? Du har også mulighet til å måle hvor mange som har sett utsendelsen og hva de syntes om den. Vi kan hjelpe deg med forskjellige metoder for å måle effekten av utsendelsen din.

Kontakt oss gjerne om dersom du ønsker hjelp til å finne ut hvordan du kan lykkes med reklame i postkassen.