Med hjelp fra Ipsos MMI har Bring testet mytene om postkassen som reklamekanal. Totalt ble 1 548 web-intervjuer gjennomført på landsbasis. Senior-konsulent Torunn Sirevaag er overrasket over hvor sterk postkassen fortsatt viser seg å være som reklamekanal.

– Vi hører ofte at folk er lei av reklame i postkassen. Da er det gøy å gå i dybden og finne ut at det ikke stemmer, sier Sirevaag – og viser til fem myter som er blitt avkreftet via undersøkelsen.

«Det er ingen som åpner postkassen lenger»

 • Åtte av ti sjekker postkassen hver dag. I realiteten enda oftere, hvis man tar i betraktning alle som bor i husstanden.
 • De som bor på Østlandet (utenom Oslo), i enebolig eller rekkehus, og med husstandsinntekt over 500 000 kroner, sjekker oftere postkassen enn gjennomsnittet.

«Folk leser ikke reklamen som kommer i postkassen»

 • 86 prosent sier at de vanligvis tar inn reklame som kommer i postkassen. Nesten seks av ti leser det meste av reklamen.
 • 72 prosent sier at det hender de kjøper ting på bakgrunn av reklame i postkassen.
 • Kun 7 prosent sier at de kaster all reklame som kommer i postkassen, uten å kikke på det.

«DM er mindre attraktivt enn andre reklamekanaler»

 • Blant de som ikke har reservert seg, sier hele 42 prosent at de er positive til reklame i postkassen. Med unntak av reklame i aviser er gruppen mer positiv til reklame i postkassen enn andre steder.
 • 52 prosent sier at de månedlig handler ting i butikk som de har mottatt reklame om i postkassen.

«DM leses bare av eldre, de med lav inntekt og tilbudsjagere»

 • Blant de under 30 år er det en noe høyere andel som har reservert seg. Dette gjelder også blant de eldste.
 • Aldersgruppen 30–39 år sier også oftere enn andre at de bruker mer tid på reklame de mottar i postkassen, enn på e-post, og at det er mer sannsynlig at de gjør en aktiv handling eller kjøp på bakgrunn av reklame i postkassen enn på e-post.
 • På utsagnet «Jeg ser/leser det meste av reklamen jeg får i postkassen», er litt færre av de yngste (under 30 år) enig, ellers ingen forskjeller mellom aldersgruppene.

«Digital reklame er mer effektivt enn DM»

 • 63 prosent sier at de bruker mer tid på reklame de mottar i postkassen, enn det de mottar på e-post.
 • 51 prosent sier at det er mer sannsynlig at de gjør en aktiv handling eller kjøp på bakgrunn av reklame i postkassen, enn reklame på e-post.
 • Blant de som ikke har reservert seg, er det hele 42 prosent som sier at de er positive til reklame i postkassen, mot 20 prosent som sier de er positive til e-postreklame. 

Om undersøkelsen

 • 1548 webintervjuer ble gjennomført i november 2015 på landsbasis i Ipsos MMI sitt landsrepresentative webpanel.
 • Resultatene ble vektet på vanlige demografiske variabler (kjønn, alder og geografi). Norges befolkning er definert som 4 040 000 personer fra 18 år og oppover.

Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon.