Uadressert reklame

Uadresserte sendinger må bestilles ca to uker (10 virkedager), evt 3 dager mot ett tillegg, før innlevering til Posten. Distribusjon i midtuke i juli måned kan kun bestilles med standard bestillingsfrist. Det tar 3 til 6 virkedager fra innlevering til utlevering – avhengig av avstand. Mer informasjon om frister og leveringshastighet finner du i tabellen for fremsendingstid. Uadresserte sendinger distribueres mandag til torsdag.

Du trenger ikke merke hver enkelt sending om du skal sende uadressert post med kommersiell art, som kundeaviser, brosjyrer, flyers, gratisaviser osv. Sendinger som ikke er av kommersiell art, som informasjon fra stat og kommune, skal merkes med «informasjon». Disse sendingene distribueres til alle husholdninger, også de som har reservert seg mot uadressert reklame.

Sendingene skal i utgangspunktet pakkes på pall. Dersom det er for få sendinger til hver destinasjon til at det egner seg å pakke på pall, skal sendingene pakkes i bunter på inntil 6 kg. Paller og evt bunter må pakkes og merkes i henhold til pakningsvilkårene.

For mer informasjon kan du lese klargjøring av uadressert reklame.

Innlevering av utsendelser på mer enn 10 000 sendinger kan leveres inn på postterminal som er angitt i forbindelse med bestilling. Utsendelser under 10 000 sendinger kan leveres inn på det postkontoret, bedriftssenter, Post i Butikk eller postterminal som er angitt i forbindelse med bestilling.

Adressert reklame

Ønsker du å sende ut en adressert kampanje kan du i praksis bestille samme dag som du levere inn til Posten. Leveringshastigheten er to dager. Adressert reklame utleveres mandag til fredag.

Når du betaler med faktura må du huske å sette på frankopåtrykk – også kalt frankeringsmerke.

Det er viktig at alt er pakket på en forsvarlig måte, og leveres inn i hensiktsmessige lastbærere. Du kan også oppnå rabatter dersom utsendelsen er pakket i henhold til vilkår for post med like formater.

Adressert reklame kan pakkes på følgende måte:

  • eske
  • kassett
  • bunt

Husk å legge ved ordreseddel når du leverer inn sendingene. Les mer om merking og pakking under klargjøring adressert reklame.

Er utsendelsen på under 5 000 stk kan du levere posten din på nærmeste postkontor eller Post i butikk. Har du større utsendelser kan du lese mer om hvilke poststeder som kan ta i mot store innlevering i vilkårene.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om merking og pakking.