Nettkupp kupper netthandlerne

Vi handler på nett som aldri før og gode tilbud i postkassen blir godt mottatt blant folk flest.

En mann som har åpnet en skoeske med sportsko
Av Børre Jensen

Hele 21 annonsører annonserte i Nettkupp da den ble distribuert til over 1 million husstander denne sensommeren. Publikasjonen var fullstappet med gode tilbud og inneholdt gode tips i forbindelse med å handle på nett.

Nettkupp

 

Om Nettkupp

Ideen om en publikasjon fylt med gode tilbud fra ulike netthandelsaktører er ikke ny i Posten-sammenheng. Men etter at ideen hadde blitt liggende i skuffen en tid, bestemte Ulf Svensrud, KAM i Bring, seg for å «børste støv» av konseptet.

– Mye har skjedd i markedet siden midten av mars, og da det etter hvert viste seg at netthandelen hadde en sterk økende omsetning gjennom våren var det viktig at vi kom på banen med et bra produkt som kunne bistå ytterligere med å skape vekst for netthandelsaktørene, forteller Ulf.

Over 1 million

Løsningen ble et kuponghefte hvor det i tillegg til gode tilbud fra ulike annonsører, var redaksjonelt innhold og gode tips. Nettkupp gikk ut i medio august og ble distribuert til over 1 million husstander. Tidspunktet for utsendelsen ble også satt med tanke om at mange antakelig hadde mer penger til å handle for da ferieplanene denne sommeren i stor utstrekning ble lagt på is.

Nettkupp alle sider

I tillegg ble det laget en digital variant som ble sendt ut på e-post til de som er reservert mot uadressert reklame. E-postutsendelsen inneholdt link til en digital versjon av Nettkupp hvor du også kom rett til nettbutikken dersom du klikket på de ulike tilbudene.

– E-postadressene leide vi fra Postens preferansebase som er et register basert på samtykke til å motta reklame når privatpersoner melder adresseendring på posten.no, forteller Ulf.

Kombinasjonen av Nettkupp i postkassen med digital distribusjon til de som har reservert seg mot uadressert reklame var med på å øke dekningen på utsendelsen.

Om resultatene

Effektmålinger gjort av Bring viste at Nettkupp ble godt mottatt blant folk flest. Oppmerksomhet lå på 38% som er på et nivå som forventes på denne type utsendelser. 70% synes det var positivt å motta en slik brosjyre i postkassen og 42% var enig i at sannsynlighetene for å kontakte en eller flere av aktørene økte med Nettkupp.

Det som ble sendt ut digitalt viste en åpningsrate som lå omtrent på snitt mens klikkraten lå godt over snittet.

Flere av annonsørene som var med ser nå på hvordan de skal være til stede på neste utsendelse.

bring-dame-netthandel-hente-pakker-sommer-park

 

Evaluering

Planen er to utsendelser av Nettkupp i 2021. Erfaringer fra første utsendelse, resultater for annonsører samt tilbakemeldinger fra folk flest gjør at arbeidet med de to neste kampanjene går enklere. Den første utsendelsen er planlagt før påske i mars 2021. Utsendelse nummer to vil nok bli distribuert i september.

Relevante artikler ble også svært godt mottatt og vil bli satset videre på i de kommende utgavene. Gode tips og råd i forbindelse med netthandel, leveringsmuligheter, etc er noe de fleste forbrukere setter pris på.

Ønsker du mer informasjon om Nettkupp, priser eller formater så ta kontakt med oss. Du kan allerede nå reservere plass til neste utgave.

Har du lyst på mer inspirasjon?

DM og postkassen gir mulighet til å spille på flere sanser i kommunikasjonen, med nye og eksisterende kunder.

God innsikt og gode kreative løsninger skaper ofte begeistring. Se hva andre har gjort.

Del artikkel