Nettkupp

Gode tilbud fra ulike netthandelsaktører rett i postkassen.

Nettkupp kampanjeillustrasjon

Over 20 annonsører annonserte i Nettkupp da den ble distribuert til 1 million husstander i 2023. Publikasjonen var fullstappet med gode tilbud og inneholdt gode tips i forbindelse med å handle på nett. Nettkupp har foreløpig ikke faste utgivelsestidspunkt, men vi ser for oss at det blir en utgivelse i året.

Nettkupp

Om Nettkupp

Nettkupp er et kuponghefte hvor det i tillegg til gode tilbud fra ulike annonsører, er redaksjonelt innhold og gode tips. Nettkupp distribueres til samtlige husstander i Norge som ikke er reservert mot uadressert reklame. Opplaget ligger dermed på ca 1 million og dekker nesten 40% av landets husholdninger.

Å annonsere for netthandel i et trykket magasin kan umiddelbart virke som en utradisjonell aktivitet, men erfaringen viser at det både er smart og lønnsomt. Det kan være lett å fange oppmerksomheten på internett, men det er vanskelig å holde på den – nettet er et flyktig media hvor mange aktører sloss om fokuset til kunder samtidig. Og alle bruker store bokstaver.

Nettkupp virker på en helt annen måte. Det er et fysisk magasin, og kundene dine kan lese det i sitt eget tempo. I et magasin blar vi til neste side når vi ønsker det – på nettet kan en side forandre seg helt av seg selv.

Nettkupp alle sider

Effekter

Effektmålinger gjort av Bring viser at Nettkupp blir godt mottatt blant folk flest. Oppmerksomhet ligger på rundt 38% - som er på et nivå som forventes på denne type utsendelser.

Omkring 70% synes det er positivt å motta en slik brosjyre i postkassen og ca 42% er enig i at sannsynlighetene for å kontakte en eller flere av aktørene øker med Nettkupp.

Relevante artikler blir også svært godt mottatt og vil bli satset videre på i de kommende utgavene. Gode tips og råd i forbindelse med netthandel, leveringsmuligheter, og så videre er noe de fleste forbrukere setter pris på.

Del artikkel