- Vi har jobbet med å optimalisere lager og transport for norsk varehandel i mer enn 36 år. Akkurat nå skjer det veldig mye på teknologisiden som det er svært viktig for nettbutikkeiere å følge med på. Robotisering, store data og kunstig intelligens er ikke bare ord, men noe som faktisk kan gi deg langt bedre logistikk og varekontroll i nettbutikken, sier Kalvø. Han er produktsjef i det Ålesundbaserte selskapet Driw.

Sammen med kollega og analyseekspert Pål Haugen skal han holde partnerforedrag på Norges største netthandelskonferanse, LOAD.18, som blir avholdt 13. september i år.

Der skal de forklare innholdet i buzz-ord som stordata, kunstig intelligens og maskinlæring og vise hvordan denne type teknologi kan utnyttes for å få en bedre logistikk.

- Stordata kan lagres og bearbeides. Ved hjelp av maskinlæring, som egentlig er bare en form for statistikk, og kunstig intelligens, som er selvlærende programmer, kan det gjøre oss bedre i stand til å strømlinjeforme en logistikkprosess, forklarer Haugen.

Han har tidligere jobbet med blant annet logistikk i Forsvaret og avansert analyse innenfor både shipping, medisinsk forskning og biologi.

Sømløse handleopplevelser og total kontroll i realtid

- Det handler om å skape den sømløse handleopplevelsen for kunden, og samtidig gi butikkeier total oversikt over alt fra varelager og returer til plukksystem og transportplanlegging. Ved hjelp av stordata kan systemet forutse interesse for enkeltprodukter og anslå returandel. Alt dette skjer i realtid, og dataene blir delt med dem som har behov, forklarer Kalvø.

I et moderne lagersystem bli den enkelte vare sporet hele tiden, fra den ankommer lageret til den blir mottatt av kunden og eventuelt returnert. Det betyr at både kunde og nettbutikkeier kan følge varen hele veien.

- Tenk på et produkt som sko. Her er kanskje returandelen opp mot 50 prosent. Det betyr at mye av varebeholdningen din til enhver tid ligger i returer. Har du oversikt i realtid gir det deg en langt riktigere bilde av lagerbeholdningen din, sier Kalvø.

Forutser handlemønster og etterspørsel

Stordata gir deg også muligheten til å optimalisere lageret og forutse handlemønster og etterspørsel. Samtidig kan kunstig intelligens og roboter sørge for en mer effektiv transportplanlegging eller stemmestyring av hele logistikksystemet.

- Kundene forventer hele tiden raskere levering. Med en «real time» kjøreplanlegger kan du bygge om rutene underveis og til enhver tid sørge for best mulig fyllings- og leveringsgrad med færrest mulig biler, sier produktsjefen i Driw.

Uante muligheter som må vurderes

- Det finnes uante muligheter, og mye vil skje i tiden fremover. Mitt beste råd er at nettbutikkene ser på forretningsmodellen sin og åpner for å satse på denne typen moderne statistikk. Deretter kan de prøve noen enkeltstående pilotprosjekter og tilpasse systemene deretter. Det grunnleggende poenget er å få samlet alle data og benytte disse til å skape et best mulig logistikksystem. For å møte konkurransen som Amazon og andre som sikter seg inn mot det norske markedet, må våre hjemlige nettbutikker ta i bruk denne type moderne teknologi, sier Kalvø.