Gjør en forskjell 2022 - Nordic Circles

Forvandler skipsvrak til grønne byggematerialer

Nordic Circles vil revolusjonere byggebransjen ved å tilby oppsirkulert stål fra kondemnerte skip og oljeplattformer. Hvis de lykkes, kan utslippene fra stål reduseres med over 90 prosent.

Fire ansatte i Nordic Circles

– Vi vil vise at det er mulig å lage industrielle byggematerialer av maritimt metall fra skip og oljeplattformer som er ute av drift, sier gründer og styreleder Fredrik Barth.

På kontoret han deler med fire kollegaer i et trehus i Bergen sentrum er det lite som minner om plattformer og marine konstruksjoner. Barth kunne nesten ingenting om skip og stål da han fikk ideen for åtte år siden. Nå er Nordic Circles finalist i Brings konkurranse om å bli Norges smarteste grønne løsning.

Bring kårer Norges smarteste grønne løsning 2022

 • Som del av Brings satsing på grønnere løsninger er målet med denne konkurransen å løfte frem aktører og bedrifter som bidrar til bedre løsninger for klimaet i hele verdikjeden.
 • Finalistene blir presentert på dn.no og i Brings egne kanaler gjennom høsten, før juryen kårer en vinner mot slutten av året. Les mer om konkurransen og juryen nedenfor.
 • Vinneren får 150.000 kroner øremerket til klimatiltak i sin bedrift eller videreutvikling av den aktuelle løsningen.
 • Bring er en del av konsernet Posten Norge og tilbyr logistikkløsninger for bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge. Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post og logistikk, og møter markedet med de to merkevarene Posten og Bring.
 • Konsernet har som ett av sine hovedmål å være best på bærekraftig verdiskapning. Posten Norge AS har redusert sine utslipp med 51 prosent sammenlignet med 2012, og har som første i sin bransje i Norge fått godkjent Science Based Targets mål. Målene er å redusere egne absolutte utslipp med 42 prosent og redusere utslippsintensitet i leverandørkjeden med 32 prosent innen 2030.

Bli med under vann på Akvariet i Bergen og bli bedre kjent med Nordic Circles her:

Oppsirkulerer istedenfor å resirkulere

– Byggebransjen står for 40 prosent av verdens CO2-utslipp. Ved siden av energibruk er materialbruk den store synderen, deriblant stål, forteller Barth.

For å få ned utslipp fra nytt stål vil Nordic Circles i stedet ta ut metallet fra kondemnerte skip og oljeplattformer og oppsirkulere stålet til materialer som byggebransjen trenger.

Gründeren anslår at i overkant av 600.000 tonn stål fra offshore i Nordsjøen vil sendes til dekommisjonering de neste årene. I tillegg tas 600-700 av verdens skip ut av drift hvert år.

– Over 90 prosent av alle skip og flytende plattformer ender i dag sine dager i Asia, som regel på strender i Bangladesh, India og Pakistan. Der jobber tusentalls arbeidere med å demontere båtene under forferdelige arbeidsforhold, og alt av miljøgifter renner ut i havet, forteller Barth.

Metall fra skip og plattformer som dekommisjoneres i Norge kuttes i biter og smeltes om. Dette er mye mer miljøskadelig og energikrevende enn om stålet brukes på nytt.

Graf

Viktig for bransjen

– For at Norge skal nå sine klima- og bærekraftmål trenger byggebransjen nye og innovative løsninger der det som i dag kalles avfall blir omgjort til ressurser. Nordic Circles sin løsning bidrar til akkurat dette, sier Silje Skjelsvik.

Skjelsvik sitter i juryen som skal kåre Norges smarteste grønne løsning for Bring, og er leder for klima og innovasjon i rådgivingsselskapet Sweco Norge.

– Byggebransjen er den største kilden til materialforbruk i Norge, og over 97 prosent av materialene vi bruker ender opp som avfall. Ved å bruke metall fra plattformer og skip i bygninger reduserer Nordic Circles Norges avfallshaug, skaper merverdi til materialer og reduserer klimagassutslipp.

Bilde 2
Nordic Circles håper at produksjonen av nye byggematerialer også vil føre med seg flere industriarbeidsplasser til Vestlandet.

Fra Askøyferge til Akvariet i Bergen

Fra et platå dekket av solide metallplater kan du i dag studere livet ved norskekysten i Akvariet i Bergens største tank. Her svømmer fullvoksen torsk, steinbit, lyr og kveite rundt mellom stålplater dekket med mikroalger, tang og tare som lager et naturlig tilholdssted for fiskene.

– Akvariet i Bergen er vårt aller første prosjekt. Det er en bryggefront som også fungerer regenerativt for livet under vann. Metallet her er hentet fra den gamle Askøyfergen M/S Melderskin, og er et eksempel på oppsirkulering av maritimt metall. Dette prosjektet er overførbart til urbane kaianlegg i hele Norge, forteller Fredrik Barth.

Bilde 3
Til Akvariet i Bergen har Nordic Circles oppsirkulert stålplater fra bildekket på fergen M/S Melderskin. Metallplatene er plassert under vann og er dekket av tang og tare. De fungerer regenerativt for livet under vann og lager et naturlig habitat for fisk små sjødyr.
​​

Nordic Circles første prosjekt i Bergen er starten på det de håper skal revolusjonere en hel byggebransje. Målet i årene fremover er å standardisere materialene de tar ut fra skip og plattformer og lage stålkonstruksjoner som byggebransjen trenger mye av, og som i dag har et stort klimagassutslipp.

– For å holde løsmasser unna når nye bygg skal reises benyttes i dag en støttekonstruksjon i stål, også kalt spunt. Dette stålet mener vi kan erstattes med oppsirkulert maritimt metall. Spunt representerer normalt ni prosent av byggets klimagassutslipp. Ser du på kulturbyggene i Bjørvika finner du bygg der hele 28 prosent av klimagassene stammer fra materialbruk i byggegropen. Bytter vi ut dette kan utslippet til stål reduseres med mer enn 90 prosent, sier Barth.

Prototypen på spunt er allerede klar og Nordic Circles har gjort flere avtaler med verft i hele Europa. Nå gjenstår det å få norsk byggebransje med på laget.

– Det er krevende å få til grønn innovasjon i alle disse bransjene, men ingen kan fortsette som de gjør i dag, sier Barth, som setter stor pris på å være finalist i Brings konkurranse.

– Det er gøy å få anerkjennelse for at det vi holder på med er viktig for det grønne skiftet. Hvis vi her i Norge klarer å lage en lønnsom måte å dekommisjonere skip og plattformer på og klarer å oppsirkulere stål til byggebransjen, så går vi foran og viser at sirkulærøkonomien kan gi grunnlag for å ikke sende alt søppelet vårt til Asia, sier Barth.

Hvorfor er Nordic Circles en grønn løsning?

 • Byggebransjen står for 40 prosent av globale CO2-utslipp og over 23 prosent av disse utslippene er direkte knyttet til materialbruk, deriblant stål.
 • Nesten alt dekommisjonert stål fra skip og oljeplattformer sendes til omsmelting i Kina og Sørøst- Asia. De økologiske ødeleggelsene ved utvinning av nytt jern er store, og omsmelting medfører omfattende CO2-utslipp. Dekommisjonering betyr nedbygging og demontering av oljeplattformer.
 • Markedet for stål i byggebransjen i Norge er på rundt 300 000 tonn stål i året og har en verdi på over 6 milliarder kroner. Oppsirkulert stål har like god kvalitet, og kan tilbys til samme pris. Oppsirkulering vil si å lage et nytt og bedre produkt av noe som ellers ville blitt kastet, uten å ødelegge det opprinnelige materialets kvaliteter.
 • De neste årene skal i overkant av 600 000 tonn stål fra Nordsjøen til dekommisjonering. Samtidig dekommisjoneres 600-700 skip i året globalt. Norge eier verdens femte største skipsflåte og mulighetene for oppsirkulering av materialer er store.

Kilde: Nordic Circles

Slik har juryen vurdert finalistene

 • For å bli finalist måtte det kunne vises til en løsning som faktisk gjør en forskjell – løsningen må ha en reell effekt og positiv klimapåvirkning
 • Juryen definerer grønn løsning etter EU-taksonomien sitt rammeverk for bærekraftige prosjekter. Løsningen/tjenesten/produktet skal derfor bidra vesentlig til å redusere klimagassutslipp, samtidig som miljøet og det biologiske mangfoldet ikke påvirkes negativt.
 •  I Brings kåring «Norges smarteste grønne løsning 2022» benytter juryen følgende kriterier for å fatte enighet rundt finalistene og konkurransens vinner: innovasjonsgrad; skaleringsevne; klimaeffekt og hensyn til natur og økosystemer; forretningsmodell; og evne til å inspirere andre.
 •  Kåringen er basert på opplysninger som er samlet inn fra de nominerte og som har vært offentlig tilgjengelige for juryen. Bring/DNX tar ikke ansvar for eventuelle feilaktige opplysninger i den informasjonen som har vært tilgjengelig. Juryen har kun vurdert selskaper som har vært nominert i denne konkurransen.
Del artikkel