Gjør en forskjell 2022 - Fjord Hybrid

Vil halvere dieselforbruket i havnæringen

Ved hjelp av batterilagring optimaliserer de bruken av dieselgeneratorer. Slik kan energistyringssystemet Fjord Hybrid halvere CO2-utslippene til oppdrettsanlegg i hele verden.

Et fiskeoppdrettsanlegg

– Vi har en ambisjon om å bidra til et grønnere havbruk, sier Stig Kalvenes.

Han en av tre gründere av Fjord Maritime, en bedrift som leverer innovative og bærekraftige energiløsninger til havbruksnæringen. Fjord Hybrid er en av løsningene til bedriften.

I likhet med de to andre gründerne jobbet Kalvenes i oljebransjen før han valgte å skifte retning og begynne med lønnsom klimateknologi.

– Vi så et udekket behov i havbruksnæringen. Det var utgangspunktet for ideen til Fjord Hybrid, forteller Kalvenes.

På fem år har bedriften vokst til 35 ansatte, som i dag holder til i store maritime lokaler på Øvre Ervik utenfor Bergen, med vid utsikt til Byfjorden.

Stig Kalvenes i Fjord Maritime
– Fjord Hybrid er et energistyringssystem som umiddelbart reduserer drivstoffbruk og tilhørende CO2-utslipp med inntil 60 prosent, sier gründer og COO i Fjord Maritime Stig Kalvenes. Foto: Fredrik Svartdahl

Øker energieffektiviteten

Langs norskekysten ligger fiskeoppdrettsanleggenes merder nærmest som perler på en snor. Her avles laks og annen oppdrettsfisk opp i store innhegninger tilknyttet en fôrflåte.

Flåtene driftes ofte av en dieselgenerator og står derfor også for et betydelig utslipp av CO2. Generatorene går som regel på døgnet rundt, med lav last og dårlig energieffektivitet.

– Det gjelder å få mest mulig energi ut av dieselgeneratoren når du bruker den. Istedenfor at generatoren går 24 timer i døgnet, vil du med Fjord Hybrid normalt ende opp med kun fire timer generatordrift. De resterende 20 timene kommer all kraft fra batteriet, forklarer Kalvenes.

Bring kårer Norges smarteste grønne løsning 2022

 • Som del av Brings satsing på grønnere løsninger er målet med denne konkurransen å løfte frem aktører og bedrifter som bidrar til bedre løsninger for klimaet i hele verdikjeden

 • Finalistene blir presentert på dn.no og i Brings egne kanaler gjennom høsten, før juryen kårer en vinner mot slutten av året. Les mer om konkurransen og juryen nedenfor.

 • Vinneren får 150.000 kroner øremerket til klimatiltak i sin bedrift eller videreutvikling av den aktuelle løsningen

 • Bring er en del av konsernet Posten Norge og tilbyr logistikkløsninger for bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge. Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post og logistikk, og møter markedet med de to merkevarene Posten og Bring

 • Konsernet har som ett av sine hovedmål å være best på bærekraftig verdiskapning i bransjen. Konsernet har redusert sine utslipp med 51 prosent sammenlignet 2012, og har som første i sin bransje i Norge fått godkjent Science Based Targets mål. Målene er å redusere egne absolutte utslipp med 42 prosent og redusere utslippsintensitet i leverandørkjeden med 32 prosent innen 2030

Løsningen består av et energistyringssystem og en tilhørende batteripakke som ofte integreres mot eksisterende dieseldrevne anlegg.

Driften optimaliseres slik at gangtiden blir redusert med inntil 90 prosent. Det gir opptil 60 prosent reduksjon i dieselforbruk og et tilsvarende kutt i CO2-utslipp.

– Løsningen viser at utslipp kan reduseres betydelig og energibruk optimaliseres gjennom smart bruk av teknologi, sier Colin Campbell.

Campbell er bærekraftsdirektør i Bring og sitter i juryen som skal kåre Norges smarteste grønne løsning.

– Energi er en knapphetsfaktor, og overgangen til et utslippsfritt samfunn vil kreve nettopp slike løsninger.

Hovedmålgruppen for Fjord Hybrid er havbruksnæringen, og bedriften retter seg spesifikt inn mot fôrflåter for fiskeoppdrett. Fjord Maritime har allerede 120 aktive energioptimaliseringssystemer langs norskekysten, i tillegg til prosjekter i Storbritannia, Canada, Island og Chile.

Et fiskeoppdrettsanlegg

Forventer strengere krav

– De fleste kundene vi jobber med i dag har forpliktet seg til at deres produksjon skal være i tråd med Parisavtalen. Det betyr at de jobber for å nå målet om 30 prosent reduksjon av klimaskadelige utslipp innen 2030. Det kan vi hjelpe dem med, forteller Kalvenes.

Han spår at det snart vil komme strengere krav til energistyring- og lagring i havbruksnæringen. Løsningen Fjord Hybrid er også fullt skalerbar til andre bransjer, både til bygg- og anleggsbransjen og til privatmarkedet.

– På sikt tror jeg ingen næringer vil få lov til å operere med dieselavgasser. Det gjelder både her i Norge og i utlandet. Energilagring vil være en stor del av energimiksen, på tvers av alle markeder og industrier i tiden fremover, sier han.

To ansatte i Fjord Hybrid
Fjord Hybrid består av et energistyringsenhetssystem og en batteripakke. Batteriet lades av dieselgeneratoren og tar deretter over driften mens generatoren slås av. Foto: Fredrik Svartdahl

Grønn revolusjon

Gründeren anslår at en investering i Fjord Hybrid har en nedbetalingstid på ett til to år. Med høye priser på strøm og diesel merker de at etterspørselen er økende.

– Havbruket er et sterkt marked. Foreløpig står ikke dette øverst på prioriteringslisten deres, men jeg håper jo at vi snart kommer dit, sier Kalvenes.

Nitten ansatte samlet i Fjord Hybrid
Fjord Hybrid har på fem år blitt til 35 ansatte. Høye priser på strøm og diesel har ført til enda større etterspørsel den siste tiden. Foto: Fredrik Svartdahl

Han setter stor pris på at Fjord Maritime er finalist i Brings konkurranse om å ha Norges smarteste grønne løsning.

– Det er en flott annerkjennelse å se at andre ser mulighetene i produktet vi har utviklet. Visjonen vår er driving the green revolution, og målet er å sitte i førersetet når det gjelder CO2-reduksjon i havbruksnæringen.

– Vi i Bring ønsker å lede an i vår bransje når det gjelder å kutte utslipp, og kjenner oss godt igjen i Fjord Maritime sine ambisjoner, sier Colin Campbell i Bring.

Han mener næringslivet spiller en avgjørende rolle i å utvikle og ta i bruk innovative løsninger som reduserer utslipp og øker effektiviteten i bruken av energi.

– Dette er definitivt et eksempel på en slik smart grønn løsning. Den er i tillegg enkel å skalere og fortjener derfor oppmerksomhet og anerkjennelse, sier han.

Hvorfor er Fjord Hybrid en smart grønn løsning?

 • Fjord Hybrid reduserer gangtiden til en dieselgenerator med inntil 90 prosent.
 • Den optimaliserte bruken av dieselgeneratoren reduserer dieselforbruket og de tilhørende CO2-utslippene med inntil 60 prosent.

 • Med et årlig dieselforbruk på 100.000 liter sparer du inntil 60.000 liter diesel og 160 tonn CO2 per år. Dette tilsvarer at 80 biler fjernes fra veien.

Kilde: fjordmaritime.no

 

 

Slik har juryen vurdert finalistene:

 • For å bli finalist måtte det kunne vises til en løsning som faktisk gjør en forskjell – løsningen må ha en reell effekt og positiv klimapåvirkning

 • Juryen definerer grønn løsning etter EU-taksonomien sitt rammeverk for bærekraftige prosjekter. Løsningen/tjenesten/produktet skal derfor bidra vesentlig til å redusere klimagassutslipp, samtidig som miljøet og det biologiske mangfoldet ikke påvirkes negativt.

 •  I Brings kåring «Norges smarteste grønne løsning 2022» benytter juryen følgende kriterier for å fatte enighet rundt finalistene og konkurransens vinner: innovasjonsgrad; skaleringsevne; klimaeffekt og hensyn til natur og økosystemer; forretningsmodell; og evne til å inspirere andre.

 •  Kåringen er basert på opplysninger som er samlet inn fra de nominerte og som har vært offentlig tilgjengelige for juryen. Bring/DNX tar ikke ansvar for eventuelle feilaktige opplysninger i den informasjonen som har vært tilgjengelig. Juryen har kun vurdert selskaper som har vært nominert i denne konkurransen.

Del artikkel