Gjør en forskjell 2022 - Foamrox

Fremtidens grønne byggemateriale

Ved hjelp av resirkulert glass har Foamrox utviklet et banebrytende alternativ til betong for anleggsbransjen. Første finalist i Brings kåring av Norges smarteste grønne løsning mer enn halverer CO2-utslippene ved tekniske installasjoner i tunnel.

Foamrox
Publisert 20.09.2022

– Dette er fremtidens byggemateriale. Det har det som trengs til det grønne skiftet: lavt klimautslipp og lang levetid, forteller gründer i Foamrox, Rolf Jakobsen.

På få år har industribedriften vokst seg ut av lokalene sine i Froland. Planene på sikt er et større anlegg på Sørlandet.

– Det er her det nye industrieventyret starter, det som kan bli en ny norsk eksportvare, sier Jakobsen.

Bli kjent med Foamrox, en av fire finalister i Brings kåring av Norges smarteste grønne løsning:

Rolf Jakobsen

Sirkulær økonomi

Ideen til byggematerialet er 20 år gammel. Jakobsen fikk den gang i oppdrag fra Jernbaneverket å finne opp en erstatning for PE-skum, et oljebasert materiale som brukes som isolasjon i tunneler.

– Nå, to tiår senere, har vi fått en plass i markedet. Og det geniale er at vi med vårt grønne produkt av resirkulert glass ikke bare erstatter isolasjonen, men også deler av betongen, forteller han.

Bring kårer Norges smarteste grønne løsning 2022

 • Som del av Brings satsing på grønnere løsninger ønsker de med denne konkurransen å løfte frem aktører og bedrifter som bidrar til bedre løsninger for klimaet i hele verdikjeden.
 • Finalistene blir presentert på dn.no og i Brings kanaler gjennom høsten, før juryen kårer en vinner mot slutten av året. Les mer om konkurransen og juryen nedenfor. 
 • Vinneren får 150 000 kroner øremerket til klimatiltak i sin bedrift eller videreutvikling av den aktuelle løsningen.
 • Bring er en del av konsernet Posten Norge og tilbyr logistikkløsninger for bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge. Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post og logistikk, og møter markedet med de to merkevarene Posten og Bring.
 • Konsernet har som ett av sine hovedmål å være best på bærekraftig verdiskapning. Konsernet har redusert sine utslipp med 51 prosent sammenlignet med 2012, og har som første i sin bransje i Norge fått godkjent Science Based Targets mål. Målene er å redusere egne absolutte utslipp med 42% og redusere utslippsintensitet i leverandørkjeden med 32% innen 2030.
SUPER_F_8073
Foamrox veier kun en tiendedel av betong. Det utgjør mye når produktet fraktes på trailer, og gir en mye mer miljøvennlig transport.

Byggeelementene lages hovedsakelig av isolasjonselementer som er videreutviklet for å kunne ta større laster. Løsningen er en del av en sirkulær økonomi, der tilgangen på råstoff nærmest er ubegrenset.

– Jeg er veldig glad for at vi har et så sirkulært produkt i finalen, sier Petter Gulli. Han sitter i juryen i Brings kåring og er gründer av rådgivingsselskapet 12YEARS, som hjelper virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraft og samfunnsansvar.

– Alle snakker om sirkulær økonomi for tiden. Under Arendalsuka var det tema overalt, men rapporten Circularity Gap Report Norway viser at det kun er 2,4 prosent av ressursene vi bruker som går tilbake i kretsløpet. Det betyr at 97,6 prosent ikke gjør det. I min bok er det det samme som at vi ikke har sirkulær økonomi i Norge, bortsett fra noen få hederlige unntak, slik som Foamrox, sier Gulli.

SUPER_F_8097
Produktene industribedriften på Sørlandet har patent på består av byggeelementer laget av resirkulert glass og brukes i flere av landets tunnelprosjekter.

Unike egenskaper

– I dag har vi et femti prosent lavere klimafotavtrykk enn konkurrerende produkter. Målet er null utslipp innen 2030, forteller Jakobsen.

Bygg- og anleggsbransjen utgjør i dag cirka 40 prosent av verdens klimautslipp. Kutt av utslipp i denne bransjen er derfor svært viktig for å nå klimamålene.

– Materialet er vanntett, brannsikkert og isolerende, i tillegg har det svært lang levetid. Hvis du graver ned en plate i myra og venter 50 år før du graver den opp igjen, vil isolasjonsverdiene fortsatt være de samme. Det er nærmest et evigvarende system, sier han.

Og patentet er norsk, så Jakobsens håp er at Norge med dette kan være i front internasjonalt for å erstatte deler av betong og oljebasert isolasjon.

– I et tunnelprosjekt kommer som regel 80 prosent av CO2-utslippene fra betong og stål. Skal du få ned fotavtrykket her er det dette materialet det må settes søkelys på.

Picture1
Grafen sammenlikner CO2-utslipp fra produksjon av lavkarbon betongelementer klasse B og Foamrox løsninger, og viser at man mer enn halverer utslippene fra ca. 3500 tCo2e til ca. 1700 tC02e.
SUPER_F_8000
Foamrox har vokst mye siden oppstarten i 2012. Målet er å etablere en stor fabrikk i Norge med null utslipp innen 2030.

Ti ganger lettere enn betong

Den lave vekten til Foamrox-elementene er også noe Jakobsen trekker frem. Materialet veier kun en tiendedel av betong. Dette har vært viktig for entreprenørene de har samarbeidet med.

– Sammenliknet med betong begrenses Foamrox kun av volum og ikke vekt. Det gir en mye mer miljøvennlig transport, og fører samtidig til mindre trafikk inne i tunnelen. På grunn av platenes lave vekt er de også lette å sette opp, og jobben går fortere, sier Jakobsen.

Jakobsen mener det er bra at det stadig settes mer søkelys på det grønne skiftet, og at Bring heier frem bedrifter som er løsningsorienterte.

– Jeg heier vel egentlig på alle de nominerte her, sier han.

Petter Gulli i juryen liker at Foamrox gir en dobbel miljøgevinst, både i produksjonsprosessen og i transporten av produktet, sammenliknet med betong.

– Det er fint å se at dette produktet allerede brukes av flere store aktører, og så er det jo en fantastisk måte å gjenbruke glass på, sier han.

Hvorfor er Foamrox en smart grønn løsning?

 • Bygg- og anleggsnæringen omtales ofte som en klimaversting, og sement, som inngår i betong, antas å stå for 7-8 prosent av klimautslippene i verden.
 • Foamrox-elementer erstatter isolasjon og betong i ikke-bærende konstruksjoner og gir er en lett og innovativ løsning på vann- og frostsikring av tunneler der også kravet for brannsikkerhet er høy.
 • I produksjonen av Foamrox mer enn halveres utslippene sammenlignet med produksjon av tilsvarende løsninger i betong.
 • Foamrox veier kun ti prosent av betong. Det betyr at det på en lastebil er plass til 40 m3 med Foamrox-elementer, men kun 9,2 m3 med betong.

  Kilder: Center for International Climate Research og Foamrox.no

Slik har juryen vurdert finalistene

 • For å bli finalist måtte det kunne vises til en løsning som faktisk gjør en forskjell – løsningen må ha en reell effekt og positiv klimapåvirkning.
 • Juryen definerer grønn løsning etter EU-taksonomien sitt rammeverk for bærekraftige prosjekter. Løsningen/tjenesten/produktet skal derfor bidra vesentlig til å redusere klimagassutslipp, samtidig som miljøet og det biologiske mangfoldet ikke påvirkes negativt.
 • I Brings kåring «Norges smarteste grønne løsning 2022» benytter juryen følgende kriterier for å fatte enighet rundt finalistene og konkurransens vinner: innovasjonsgrad; skaleringsevne; klimaeffekt og hensyn til natur og økosystemer; forretningsmodell; og evne til å inspirere andre.
 • Kåringen er basert på opplysninger som er samlet inn fra de nominerte og som har vært offentlig tilgjengelige for juryen. Bring/DNX tar ikke ansvar for eventuelle feilaktige opplysninger i den informasjonen som har vært tilgjengelig. Juryen har kun vurdert selskaper som har vært nominert i denne konkurransen.
Del artikkel