Gjør en forskjell 2022 - Vinner Nordic Circles

En seier med store ringvirkninger

Nordic Circles stakk av med seieren i Brings kåring av Norges smarteste grønne løsning. Vinneren forteller at telefonen knapt har stått stille etter de ble kunngjort som finalist.

Colin Campbell overrekker premien til Nordic Circles
Publisert 05.12.2022

– Det er en helt utrolig følelse å ha vunnet denne kåringen. Etter å ha slitt i motbakke lenge, er dette en fantastisk og rørende anerkjennelse av at vi gjør noe riktig, forteller styreleder i Nordic Circles, Fredrik Barth.

I hard konkurranse mot tre andre sterke finalister var det til slutt Nordic Circles som stakk av med seieren. For Barth var overraskelsen stor da bærekraftdirektøren i Posten og Bring plutselig dukket opp på døren med premien. Den ellers taleføre gründeren måtte renske stemmen flere ganger før han fikk takket.

–  Vi har kjempet så lenge med å få innpass hos både dekom-bransjen, byggebransjen og rederbransjen. Men nå den siste tiden, og faktisk også mye på grunn av oppmerksomheten vi har fått gjennom denne konkurransen, virker det som om det endelig har løsnet. Og det er store prosjekter som ringes inn nå, forteller Barth.

Se reaksjonen da Barth ble overrasket med en sjekk på døren:

En mann med blomster som ringer på dørklokka til Nordic Circles
Styreleder i Nordic Circles, Fredrik Barth, ble svært overrasket da bærekraftsdirektør i Posten og Bring, Colin Campbell, plutselig stod på døren med førstepremien.

Revolusjonerer byggebransjen

Nordic Circles startet opp for tre år siden, med mål om å kunne tilby grønne konstruksjonsmaterialer laget av metall fra kondemnerte skip og oljeplattformer. I stedet for å kutte stålet opp i biter og smelte det om i en svært klimabelastende prosess, er selskapets grønne metode å oppsirkulere metallet.

Ved Akvariet i Bergen har Nordic Circles vist hvordan oppskriften deres kan revolusjonere byggebransjen. Fra en kondemnert vestlandsferge har maritime stålplater blitt oppsirkulert til et urbant kaianlegg, som fungerer regenerativt for livet under vann.

Nå er de klare for å levere alt byggebransjen måtte trenge av bjelker, søyler, peler og spunt, samt sitt egenutviklede SuperDock fiskehotell. Alt laget av oppsirkulert maritimt metall, med en CO2-besparelse på over 90 prosent.

Fredrik Barth i Nordic Circles og Colin Campbell i Bring
Nordic Circles har opplevd enorm interesse etter at de ble løftet frem gjennom Brings kåring. Nå venter store prosjekter over hele landet.

Enstemmig jury

– Nordic Circles var den sterkeste kandidaten av flere grunner, forteller bærekraftsdirektør i Posten og Bring, Colin Campbell, som hadde gleden av å overrekke premien på vegne av juryen.

– For det første har de en løsning som bidrar til å redusere klimagassutslipp betydelig. De har også en spennende og innovativ sirkulær forretningsmodell som er skalerbar og overførbar til andre bransjer. Mange snakker om sirkulær økonomi, men Nordic Circles utvikler det faktisk, og det er veldig inspirerende, sier han.

Den enstemmige juryen peker også på ringvirkningene som skapes for nye, grønne arbeidsplasser i norsk industri, og på den sosiale bærekraften ved løsningen.

– De siste ti årene har mer enn 7000 utrangerte skip blitt «beachet» under forferdelige forhold i Sørøst-Asia. Med denne løsningen legges det til rette for bedre sosial bærekraft og bedre arbeidsforhold, forteller Campbell.

Juryens begrunnelse

 • Nordic Circles viser til at de kan spare 15% av bransjens samlede utslipp per prosjekt og i teorien globalt, samt 91% kutt mtp stålprofiler. Dette er imponerende tall som vil gi en stor positiv effekt i en bransje med store CO2-utslipp
 • Nordic Circles tar grep innenfor Norges største fastlandsnæring: bygg-, anlegg- og eiendomsbrasjen. Denne bransjen står for det største materialfotavtrykket i Norge og er det viktigste bidraget til at Norge kommer dårligst ut på sirkularitetsgrad i verden. Nordic Circles går fra prat til handling, og viser gjennom sin løsning hvordan vi kan skape mer sirkulære forretningsmodeller, redusere klimagassutslipp og materialfotavtrykk
 • Selskapet viser til allerede gode samarbeid med ledende aktører i bransjen.
 • Løsningen har godt potensiale for skalering i et stort marked med stort behov for bærende konstruksjoner og materialer
 • Selskapet leverer også en løsning hvor et maritimt habitat som har blitt ødelagt basert på menneskelig utvikling kan reetableres til å bli et sted som fremmer liv
 • De siste tiårene har vi mennesker tatt mange dårlige valg som har gått ut over natur og klima. Nordic Circles inspirerer ved å bruke elementer fra disse dårlige valgene til å konstruere nye lavutslipps byggematerialer
 • I en større kontekst viser også Nordic Circles en vei videre ut av oljeeventyret og inn i en sirkulær og grønn fremtid når de stiller spørsmål ved hva vi skal bruke oljeplattformene til i fremtiden
 • Forretningsmodellen er innovativ, skalerbar og overførbar til andre bransjer. Dette er sirkularitet i praksis
 • Selskapet bidrar til å skape grønne arbeidsplasser i overgangen fra fossil til fornybar industri
 • Løsningen bidrar til sosial bærekraft ved å redusere antall skip som blir beachet i Sørøst-Asia
 • Les mer om konkurransen og juryen i artikkelen under
Colin Campbell overrekker premien til Fredrik Barth
Bærekraftsdirektør i Posten og Bring, Colin Campbell, har som resten av juryen latt seg imponere av Nordic Circles smarte grønne løsninger.

Fortjent oppmerksomhet

Brings kåring fikk inn over 100 søkere, og det var til slutt klesprodusenten Northern Playground, strømsparingssystemet Fjord Hybrid og celleglassprodusenten Foamrox som ble løftet frem som finalister, sammen med Nordic Circles.

Markedsdirektør i Posten og Bring, Monica Solberg, synes det er både hyggelig og fortjent med oppmerksomheten Nordic Circles og de andre har fått. Det var også målet med kåringen.

– Istedenfor å snakke bare om oss selv, ønsket vi å synliggjøre andre gode løsninger der ute, som kan bidra til at det grønne skiftet går raskere. Ved å samarbeide og la oss inspirere av andre, kan det bidra til at flere finner gode og holdbare løsninger som faktisk gjør en forskjell, forteller Solberg.

Markedsdirektøren håper og tror at kåringen vil inspirere flere til å tenke nytt.

– Gjennom våre fire knallsterke finalister fra helt ulike bransjer, fikk vi løftet frem både nye, smarte produkter og nye, spennende grønne forretningsmodeller. Det har vært veldig inspirerende også for oss i Posten og Bring, og det gir oss enda mer motivasjon til å fortsette vår jakt på de aller beste løsningene for vår egen bransje, sier hun.

– Drahjelpen vi har fått ved å være med i denne konkurransen har vært uvurderlig for oss. Nå er vi hundre prosent sikker på at vi er på riktig vei, og at vi får dette til, avslutter styrelederen i Norges smarteste grønne løsning.

Hvorfor er Nordic Circles en grønn løsning?

 • Byggebransjen står for 40 prosent av globale CO2-utslipp og over 23 prosent av disse utslippene er direkte knyttet til materialbruk, deriblant stål.
 • Nesten alt dekommisjonert stål fra skip og oljeplattformer sendes til omsmelting i Kina og Sørøst- Asia. De økologiske ødeleggelsene ved utvinning av nytt jern er store, og omsmelting medfører omfattende CO2-utslipp. Dekommisjonering betyr nedbygging og demontering av oljeplattformer.
 • Markedet for stål i byggebransjen i Norge er på rundt 300 000 tonn stål i året og har en verdi på over 6 milliarder kroner. Oppsirkulert stål har like god kvalitet, og kan tilbys til samme pris. Oppsirkulering vil si å lage et nytt og bedre produkt av noe som ellers ville blitt kastet, uten å ødelegge det opprinnelige materialets kvaliteter.
 • De neste årene skal i overkant av 600 000 tonn stål fra Nordsjøen til dekommisjonering. Samtidig dekommisjoneres 600-700 skip i året globalt. Norge eier verdens femte største skipsflåte og mulighetene for oppsirkulering av materialer er store.

Kilde: Nordic Circles

 

 

Slik har juryen vurdert finalistene

 • For å bli finalist måtte det kunne vises til en løsning som faktisk gjør en forskjell – løsningen må ha en reell effekt og positiv klimapåvirkning

 • Juryen definerer grønn løsning etter EU-taksonomien sitt rammeverk for bærekraftige prosjekter. Løsningen/tjenesten/produktet skal derfor bidra vesentlig til å redusere klimagassutslipp, samtidig som miljøet og det biologiske mangfoldet ikke påvirkes negativt.

 • I Brings kåring «Norges smarteste grønne løsning 2022» benytter juryen følgende kriterier for å fatte enighet rundt finalistene og konkurransens vinner: innovasjonsgrad; skaleringsevne; klimaeffekt og hensyn til natur og økosystemer; forretningsmodell; og evne til å inspirere andre.

 •  Kåringen er basert på opplysninger som er samlet inn fra de nominerte og som har vært offentlig tilgjengelige for juryen. Bring/DNX tar ikke ansvar for eventuelle feilaktige opplysninger i den informasjonen som har vært tilgjengelig. Juryen har kun vurdert selskaper som har vært nominert i denne konkurransen.

Del artikkel