Kunsten er å kombinere miljø med lønnsomhet og ikke minst å ta i bruk miljøtiltak som konkurransefortrinn. Å differensiere seg fra konkurrentene på miljøansvar kan bli svært lønnsomt for din bedrift. Du har mye å hente på å stille miljøkrav til transportøren din. Sjekk ut hvilke krav du bør stille.

Velg miljøvennlige alternativer.

Varehandelen vokser og dermed også varetransporten. Transportnæringen er den næringen som står for størst belasting på miljøet i forhold til CO2 utslipp. Dermed er det også ett av de områdene din bedrift har mest å hente på å velge et miljøvennlig alternativ.

Her er miljøkravene du bør stille til din logistikkpartner.

Velg en transportør og logistikkpartner som vet at de er en del av problemet, men som samtidig vil være en del av løsningen. 

Krev at de skal dokumentere at de gjør følgende miljøtiltak:

 • Bytter ut kjøretøyparken til mer alternative kjøretøy i størst mulig grad
 • Tar i bruk fornybar diesel for tyngre kjøretøy
 • Bruker biogasskjøretøy når det er mulig. Alternativt elektriske kjøretøy når det er mulig
 • Har hyppig utskiftingstakt til kjøretøy med moderne teknologi
 • Bruker togtransport som erstatning for bil når det er mulig
 • Effektiviserer energi- og arealbruk på terminaler
 • Bruker fornybar elektrisitet på terminaler
 • Er offentlig miljøsertifisert, for eksempel i Miljøfyrtårnet, som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet
 • Jobber aktivt med å redusere strømforbruket og kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Dette innebærer at strømmen produseres av fornybare kilder, som vind- og vannkraft, og at ingen fossile kilder brukes
 • Tilbyr klimanøytrale tjenester
 • Kjøper klimakvoter for tjenester som ikke er klimanøytrale
 • Driver opplæring i miljøeffektiv kjøring for sjåfører
 • Driver kompetanseheving innenfor miljø av alle medarbeidere

ASKO velger miljøvennlige transportører. 

ASKO leverer mat til de store dagligvarekjedene i Norge. NorgesGruppen med blant annet kjedene Kiwi, Meny og Joker, for å nevne noen, er kunder av Asko. Som en viktig aktør innen en forbrukerdrevet bransje som dagligvare er, så er det ekstra viktig for ASKO å synliggjøre at de fokuserer på miljø. 

Derfor har ASKO en uttalt miljøpolitikk, med mål om å være bærekraftig og klimanøytral. De har selv satt i gang mange miljøtiltak i egen organisasjon og har som et av sine mål å bruke kun fornybart drivstoff innen 2020. De skal også være selvforsynte med strøm innen samme år. I tillegg stiller ASKO krav til sine underleverandører, ikke minst når det gjelder samarbeidspartnere innen transport. De kravene de stiller er de samme som de stiller til sine egne biler, med tanke på å være klimanøytrale. Dette innebærer at de kun velger transportører som er aktive på miljøfronten og kan tilby klimanøytrale løsninger. ASKO har inngått et samarbeid med Bring på transport og gjorde valget spesielt med tanke på at vi har sammenfallende målsettinger når det gjelder å bidra til en bærekraftig og klimanøytral utvikling.

Ta kontakt med oss om miljønøytrale transporter