Priser
VaremottakPris NOKEnhetUtdypende forklaring
Mottaksekspedering av innkjøpsordre55,-Per lossetilfelleOm en innkjøpsordre kommer som flere mottak beregnes prisen per lossetilfelle
Håndtering av varelinje35,-Per varelinjeFor fysisk sortering og vareplassering for de ulike varelinjer. I tillegg til mottaksekspedering av innkjøpsordre
Løslastede kartonger, med samme vare i kartong10,-Per kartongLossing med palletering samt vareplassering. Pris- i tillegg til mottaksekspedering av innkjøpsordre og varelinje
Palletert last50,-Per pallLossing samt vareplassering. Per pall med ensartet vare (Om varene alltid ankommer som løse kartonger skal ikke denne prisen benyttes)
Varer som ankommer løstlastet, ikke på pall eller i kartong eller hvor det skal sorteres blandingsvare i fra kartong eller pall per artikkel / varelinje550,-Per timeVarer som ikke ankommer som pall eller kartong, eller som ankommer løslastet eller blandet i kartong eller pall som skal sorteres per artikkel / varelinje. Sortering og vareplassering. Pris- i tillegg til mottaksekspedering av innkjøpsordre og varelinje

 

Priser
LagringPris NOKEnhetUtdypende forklaring
Lagerleie standard pall90,-Per pall per månedStandard EUR-pall: L120 x B80 x H120 cm
Lagerleie standard hyllemeter38,-Per standard hyllemeter per månedStandard hyllemeter-mål L120 x B40 x H40 cm
Lagerleie gulvareal135,-Per m2 per månedFor fysisk benyttet areal per måned. Benyttes kun for lagring av ukurante varer på gulvareal
Lagerleie håndterings- og oppstillingsareal135,-Per m2 per månedBasert på fast areal for vare-sortering og oppstilling samt for returvarer

 

Priser
VareuttakPris NOKEnhetUtdypende forklaring
Elektronisk ordremottak (EDI / Webklient)30,-Per ordrePris beregnes per mottatt ordre
Tillegg for manuell ordreregistrering6,-Per ordrePris beregnes per mottatt ordre
Håndtering av varelinje12,-Per varelinjePlukk av ulike varelinjer. Kommer i tillegg til ordre
Håndtering av stykk, inklusive pakkearbeid2,-Per stykkPlukk av stykk/salgsenhet, fra kartong. Kommer i tillegg til ordre- og varelinje
Håndtering av kartong4,-Per kartongFysisk plukk av kartong fra lager. Kommer i tillegg til ordre- og varelinje
Håndtering av pall50,-Per pallFysisk håndtering av ensartet pall fra lager. Kommer i tillegg til ordre- og varelinje
Transportmerking1,-Per etikettUtskrift og påføring av etikett, per transport-kolli
Utskrift av pakkseddel2,50Per ordreUtskrift av pakkseddel og ilegg i plast-lomme på sendingen.
Elektronisk pakkseddel0,-Per ordre 
Tillegg for ekspressordre350,-Per ekspressordreEkspedering av ordre utenfor avtalt tidsfrist for ordreplukk

 

Priser
Annet arbeidPris NOKEnhetUtdypende forklaring
Timearbeid lagermedarbeider ordinær arbeidstid hverdager 08.00 – 16.00550,-Per timeArbeid som ikke inkluderes i standard enhets-priser beregnes etter timepris
Timearbeid lagermedarbeider mandag til fredag mellom 16.00 – 21.00825,-Per time 50%Arbeid som ikke inkluderes i standard enhets-priser beregnes etter timepris
Timearbeid lagermedarbeider mandag til fredag 21.00 – 08.00, samt lørdag, søndag og helligdager1100,-Per time 100%Arbeid som ikke inkluderes i standard enhets-priser beregnes etter timepris
Registrering av masterdata550,-Per time 
Rådgivende tjenester1100,-Per time 
Salg av EUR pall110,-Per pall 
Palleregnskap, per pall37,-Per pall 
Plastring av pall40,-Per pall 
AvfallshåndteringEtter registrert bruk  
EmballasjeEtter registrert brukPer stk 
Varetelling utført i ordinær arbeidstid hverdager 08.00 – 16.00550,-Per time 

Generelle vilkår

Standard pall er EUR-pall L120cm x B80cm x H120cm
For lagring av paller utenom standard mål beregnes priser etter omberegningsfaktor:

Høyde:

  • Høyder inntil 1,8 m belastes med faktor 1,5.
  • Utover 1,8 m belastes med faktor 2.
  • Høyde utover 2,4 m belastes etter nærmere avtale

Bredde:

  • Industripaller og bredpaller med bredde inntil 1,2 m belastes leie med faktor 1,5.
  • Inntil 1,6 m belastes med faktor 2.
  • Bredde utover 1,6 m belastes etter nærmere avtale

Lagerleie beregnes med maksbelegg i avtalt periode.
Timearbeid beregnes per påbegynt time.
Returbehandling beregnes normalt som et ordinært varemottak.

Fakturagebyr tilkommer på 69 NOK per faktura. Minimumsbelastning: NOK 8000,- pr mnd.

Alle oppdrag utføres iht. NSAB2015. PS § 27 pkt. 3 Forsikring- Vareeier må tegne varelager forsikring for de varer som lagres hos Bring.