Hva betyr de nye reglene for mva-registrerte foretak?

Når det importeres varer fra utlandet skal importavgifter beregnes og betales. Hvis ikke importøren deklarerer varene selv er det som regel en speditør som utfører fortollingsoppgaven.  I dag er avgiftsgrunnlaget og utregningen av merverdiavgift oppført på tolldeklarasjonene, men fra og med 1. januar 2017 inngår ikke lenger merverdiavgift i tolldeklarasjonen og vil heller ikke bli fakturert eller trukket over tollkredittkonto.

Regelendringen medfører at mva-registrerte virksomheter selv skal sørge for å samle nødvendige opplysninger og dokumentasjon, beregne, innberette og betale avgiften til Skatteetaten via skattemeldingen.

Bring vil som speditør og fortollingspartner fortolle sendingene dine etter gjeldende krav. Imidlertid vil mva-grunnlaget med utregning ikke lenger være tilgjengelig i tolldeklarasjonen.

Hvordan kan jeg forberede meg på de nye reglene?

Momsgrunnlaget er vanligvis varens statistiske verdi som er ført opp i tolldeklarasjonens rubrikk nr 46. For enkelte varegrupper kan mva-satsen variere - eksempelvis har næringsmidler en lavere sats. Dette må man være spesielt oppmerksom på ved registrering av mva i skattemeldingen.

Skatteetaten har sendt ut informasjon om endringen til foretak som er registrert i mva-mantallet og relevant informasjon er lagt ut på Skatteetatens nettsider.

På Altinn blir en deklarasjonsoversikt tilgjengelig som viser alle deklarasjoner som er foretatt på foretaket i en gitt periode - denne vil være til hjelp for å kunne foreta korrekt innberetning av mva.

Vi ber deg om å sette deg inn i avgiftsberegningen for mva på deres aktuelle importvarer, gjerne basert på tidligere tolldeklarasjoner mottatt for 2016 og historiske data. Det er viktig å bli tilstrekkelig kjent med hva som egentlig blir foretakets forpliktelser etter nytt regelverk for egenrapportering av skyldig import-mva.

Bring kan hjelpe

Vi vet at mange av våre kunder er usikre på hvordan de skal beregne og rapportere import-mva som følge av de nye reglene. Særlig gjelder dette kunder hvor lav, høy og null mva-sats er aktuelt, ved mange varelinjer, mange tolldeklarasjoner eller i tilfeller hvor andre forhold gir avvikende beregningsgrunnlag for mva.

Vi vil følgelig fra 1. januar 2017 tilby nye tjenester som vil hjelpe våre kunder til fortsatt å klare innberetning og oppgjør av korrekt import-mva.

Les mer om de ulike tjenestene ved å klikke på følgende link:

Kontakt oss om:

Bring E-Doc

Beregning av import-mva