Per 01.12.2018. Prisene er ekskl. mva.

  • Eksportklarering - kr 430,- Inkludert 3 varelinjer
  • Importfortolling - kr. 430,- Inkludert 3 varelinjer
  • Ekstra Tarifferingslinjer - kr. 28,- per varelinje utover 3
  • Fortolling Utland - kr. 430,- Inkludert 3 varelinjer
  • Tollpass - kr. 315,-
  • Tollansvar / Advisering - kr. 230,-
  • Utleggsprovisjon 3,5% - minimum kr. 265,-
  • Spedisjon og fortolling tidkrevende oppgjør - kr. 690,- per time
  • Omberegning /refusjonssøknad til tollvesen - kr. 690,- per time