Vilkår tjenester som skal fases ut

Vilkår for tjenester som skal fases ut